תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

$imagen.texto.getData()
$cargo.getData()
$imagen.pagina.data